Fokusgrupper i Alssund Fotoklub

Alssund Fotoklub har fokusgrupper der tilgodeser grupper med specielle foto interesser, der pt. dækker folgende områder;
- Action
- Billedbedømmelse
- Billedbehandling
- Mennesker
- SDF
Hver fokusgruppe er selvstyrende med deres egne udnævnte tovholder, de planlægger deres fokus område og hvornår gruppen mødes mm. Fokusgruppen har normalt et klub arrangement i sæsonen, hvor de deler af deres erfaringer og skaber interesse for foto området. Ønsker du at blive en del af fokusgruppen kontaktes tovholderen og det er gratis at deltage :). Opstår der interesse for nye fokus områder så kontakt Peder Spek, så vi fastholder den inspirerende foto kultur der er i klubben.

Fotogruppen Action;
Fokusgruppen interesserer sig for fotoopgaver hvor der er ”Action” i billedet, og som kræver en del planlægning og fokus i ”action” øjeblikket for at få det perfekte ”Shot”. Action arrangementerne dækker såvel indendørs som udendørs aktiviteter, fra håndboldkampens intense kampe over til motorløb med høj fart på Padborg park.
Tovholder er Peder Spek der kan kontaktes på email foto@spek.dk eller mobil 5058 1967

Fotogruppen Billedbedømmelse ;
Fokusgruppen Billedbedømmelse ser det som sit formål at frembringe et grundlag for en mere struktureret vurdering af billeder, bl.a. for at sikre at fotografen får det bedst mulige tilbagemelding til at arbejde videre med. Som udgangspunkt anvendes guide udarbejdet af Henry von Würden. Gruppen medvirker bl.a. ved klubbens Billedaftener samt de specielle aftener, hvor ekstern dommer fremlægge bedømmelse af billeder indsendt til kvartalskonkurrencen. Som forsøg sikre gruppen også print og opsætning i klublokalerne af de tre bedst placerede billeder i hvert kvartalskonkurrence. 
Tovholder er Per-Ulrik Pedersen der kan kontakes på email per.u.pedersen@dyb-net.dk eller mobil 2482 6484

Fotogruppen Billedbehandling;
Fokusgruppen bruger forskellige billede behandlingsprogrammer for at optimere billederne til et stærkere udtryk, og til at rede billeder hvor optagelsen ikke var optimal, og så de gode motiver og oplevelser ikke går tabt. Der arbejdes hovedsageligt med Lightroom og Photoshop, hvor de forskellige værktøjer bruges til at optimere forskellige motiver, fra makro, portrætter til landskabs motiver.
Tovholder er Flemming Berndt der kan kontaktes på email flberndt@gmail.com

Fotogruppen Mennesker;
Fokusgruppen har mennesket i centrum, der går lige fra opstillede portrætter af enkelte personer og gruppe i et studie, over til mennesker i forskellige miljøer og situationer, der kunne dække reportage situationer og festlige begivenheder.
Tovholder er Peter Kielberg der kan kontaktes på email kielberg@stofanet.dk eller mobil 40 54 26 90

Fotogruppen SDF;
SDF fokusgruppen består af 15 medlemmer, som primært beskæftiger sig med billeder som indsendes til forskellige fotosaloner. De arbejder også på sigt at afholde en SDF godkendt udstilling. I gruppen arbejder de på at udvikle og spare den enkelte til han får en portfolie, som man kan udvælge fra. Når der er sendt ind til den første salon, er det meningen at gruppen kigger på udvælgelsen sammen.
Tovholder er Leif Elsborg der kan kontaktes på email Leif@elsborg1.dk eller mobil 5131 4795

 

0
0
0
s2sdefault